เสวนาออนไลน์”รัฐขยับ…ปรับความปกติใหม่ที่ดีกว่าเดิม” คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟัง การเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “รัฐขยับ…ปรับความปกติใหม่ที่ดีกว่าเดิม”

รับชมผ่านทาง facebook: https://fb.watch/3jyS0C2fFJ/