วิธีการตีความในทางการศึกษานโยบายสาธารณะ โดย Professor Hendrik Wagenaar

เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 12 โดย ดร.พบสุข ช่ำชอง และ ผศ.ดร.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า

ขอเชิญทุกท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสาธารณะหัวข้อ “วิธีการตีความในทางการศึกษานโยบายสาธารณะ” โดย  Prof. Hendrik Wagenaar จากมหาวิทยาลัย King’s College ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

► 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
ห้อง 5005 ชั้น 5อาคารนวมินทราธิราช คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
098-815-3444