บทสัมภาษณ์ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า และ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง “โจ ไบเดน” ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ เข้ามารับหน้าที่บนสถานการณ์ที่สหรัฐกำลังเผชิญภาวะวิกฤติโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจสหรัฐ ในขณะที่นโยบายหลายด้านจะมีส่วนกดดันให้บริษัทสหรัฐกลับมาใช้นโยบายออกไปลงทุนนอกประเทศมากขึ้น


ภาพจาก: กรุงเทพธุรกิจ (bangkokbiznews.com)