สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอเชิญสมาชิกนิด้ามาร่วม “Connect” ไปด้วยกันกับแอปพลิเคชัน “NIDA Alumni Connect” ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Android