ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษของ Professor Edoardo Eriprando Ongaro ซึ่งเป็นประธานของ European Group of Public Administration (EGPA)
เรื่อง “The Philosophical Foundations of Public Administration: East and West” และ “Innovation and Public Administration: Contextual Influences”

ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 15.30–17.30 น. ณ ห้องบรรยาย 4013 ชั้น 4 อาคารนวมินทราธิราช (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)