ขอเชิญชวนนักศึกษาปัจจุบันคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ทุกท่าน ร่วมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

♦ เลือกตั้งล่วงหน้า
วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 | 8.30-18.30 น.

♦ เลือกตั้งทั่วไป
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 | 8.30-16.30 น.
ณ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น G

 

หมายเหตุ: เนื่องจากในปีนี้มีผู้สมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา นิด้า ประจำปีงบประมาณ 2564 เพียงทีมเดียว นั่นคือทีม ‘Build Better’ จึงขอเชิญชวนทุกท่านลงคะแนนรับรองผลในวันที่ท่านสะดวก