กำลังใจจากลูกศิษย์นิด้ารวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พลอย สืบวิเศษ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี นำนักศึกษาปัจจุบันพร้อมด้วยศิษย์เก่าเป็นตัวแทนร่วมกันส่งมอบเงินที่ได้จากการการร่วมบริจาคจาก คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ศิษย์เก่า เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ สปป.ลาว โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 31 ก.ค.2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี