การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จะทำให้เศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่ภาวะถดถอย

  รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ให้สัมภาษณ์ในสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จะทำให้ เศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่ภาวะถดถอย ว่า โครงสร้างเศรษฐกิจในประเทศ ต้องพึ่งพาต่างประเทศในเรื่องการส่งออก การท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง

  รศ.ดร.มนตรี ได้กล่าวว่า จีนเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ของโลก การที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จะทำให้เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบตามด้วย ส่งผลให้การผลิตลดลง เศรษฐกิจโลกชะลอตัว หากยังไม่สามารถควบคุมได้จะทำให้เศรษฐกิจถดถอย ส่งผลให้ เกิดการเลิกจ้างงาน ประชาชนไม่มีงานทำ สินค้ามีราคาสูงขึ้น

รับฟังสัมภาษณ์ย้อนหลังได้ที่: http://gspa.nida.ac.th/th/eppe