การศึกษาดูงาน ณ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศโดยมี ท่านอสิ ม้ามณี รองอธิบดีกรมอาเซียน ให้เกียรติต้อนรับเเละเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในครั้งนี้