การศึกษาการปฏิรูปที่รอไม่ได้ โดย รศ.ดร. ดนุวัศ สาคริก ออกอากาศทาง สำนักข่าว Springnews
เมื่อการปฏิรูปการศึกษาที่มีโควิด 19 เป็นตัวเร่ง การปฏิรูปที่ไม่ควรต้องรอให้ “พร้อม” และรอไม่ได้แล้ว ก่อนที่ประเทศไทยจะตกขบวน บทบาทของสถาบันการศึกษาจะต้องปรับบทบาทอย่างไรบ้าง อาจารย์ต้องปรับตัวอย่างไร