หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียนภายใน

ทรัพยากรทางการวิจัย

ทรัพยากรทางการสอน


 

ยินดีต้อนรับ  
 • การทำแผ่น Recovery Window จากเครื่องบริษัท HP -- สิรินทิพย์ ประมัยพิมพ์
  • การ Recovery คืออะไร
    การ Recovery คือการดึงเอา Image File ของ Window  licensed พร้อมกับ Driver และ Application ต่างๆที่ถูกติดตั้งมาจากโรงงาน   นำกลับมาใช้ใหม่ คล้ายๆกับการลง Window ใหม่แต่ไม่ใช้แผ่น เราสามารถ Recovery ได้ 2 วิธีคือ
   1. จากตัว HDD ของเครื่องเอง (จะอยู่ใน Drive D: )
   2. จากแผ่น Recovery ของโรงงานหรือจากแผ่น Recovery ของลูกค้าที่ได้ ทำการ Create เอาไว้

   การสร้างแผ่น Recovery Disc ที่สมบูรณ์
    PC ของ HP รุ่นใหม่ที่ติดตั้ง Windows แบบถูกลิขสิทธิ์มาให้ทั้ง Windows XP และ VISTA นั้นจะไม่มีแผ่นติดตั้ง Windows และ Driver มาให้พร้อมเครื่อง เนื่องจากได้ทำการติดตั้งลงไปในตัวเครื่องไว้แล้ว แต่ลูกค้าอาจจำเป็นต้องสร้างแผ่น Recovery Disc เก็บไว้เพื่อใช้ติดตั้ง Windows และ Driver ใหม่  ในหลายๆกรณี เช่น ต้องการเปลี่ยน Version ของ Windows ใหม่ หรือเครื่องโดน Virus แล้วไม่สามารถลบออกได้ หรือไม่สามารถใช้คำสั่ง Recovery โดยตรงจากเครื่องได้ไม่ว่าจะเกิดจากการที่ลูกค้าทำการแบ่ง Partition เพิ่ม หรือลบ Partition HP Recovery (Drive D) ทิ้งหรือการเปลี่ยน Hard Disk ตัวใหม่ เป็นต้น
    การที่จะสร้างแผ่น Recovery Disc ให้สมบูรณ์นั้น ลูกค้าไม่ควรที่จะติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่โปรแกรมของทาง HP ที่ถูกติดตั้งมาให้จากโรงงาน เช่น Microsoft Office, Win amp, Nero Burning, Cyber Link Power DVD etc. โดยวิธีถอดถอนโปรแกรมหรือการล้างเครื่องที่ง่ายที่สุด คือการใช้โปรแกรม System Recovery  ซึ่งการใช้คำสั่งนี้ โปรแกรมต่างๆ ที่ไม่ใช่ของทาง HP จะถูกลบออกหมดแล้วข้อมูลอื่นๆ ของลูกค้าที่เก็บไว้ในเครื่อง (เช่น ไฟล์เพลง, ภาพยนตร์, รูปภาพ, งานเอกสารต่างๆ ทั้ง Word, Excel, PowerPoint) ก็จะถูกลบไปด้วย ดังนั้นหากมี ข้อมูลสำคัญ อยู่ในเครื่องลูกค้าจำเป็นต้องทำการ Back Up ข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นออกจากตัวเครื่องก่อนการทำ Recovery

   วิธีการ Recovery ที่ถูกต้อง 
   PC  Recovery 
    - เราสามารถเข้าโปรแกรม PC  Recovery ได้โดยตอนที่กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องเมื่อเห็น Logo HP ให้รีบกดปุ่ม F11 ประมาณ 2-3 ครั้ง
    - ที่หน้าจอนี้จะมี หัวข้อ Microsoft System Recovery เครื่องจะโหลดเข้าไปในโหมด System Recovery แต่จะไม่เข้า Windows ตามปกติ
    - ในหน้าจอแรกให้ Click ที่ปุ่ม OK ถัดมาที่หน้าจอต่อไปให้ Click ที่ปุ่ม Advanced Options… จะมีตัวเลือกทั้งหมด 5 ตัวเลือก คือ

   • Computer Check up
   • Microsoft Startup repair Tool
   • Microsoft System Restore
   • File back up Program
   • System Recovery
    
    - เช็คดูว่าได้เลือกที่หัวข้อ System Recovery แล้วหรือไม่ ถ้าใช่ให้กดปุ่ม Next เพื่อดำเนินการต่อไป
    - หัวข้อต่อไปจะมีหัวข้อให้เรายืนยันที่จะ Format Hard disk เราจะเห็นหัวข้อหัวข้อ Back up you file first <Recommender> และ Recovery without backing up you fileให้เรา Click ๏ ที่ปุ่ม YES ที่ recovery without backing up you file และกด Next
    - เครื่องจะเริ่มทำการ Format และ Setup Windows พร้อม Driver ให้ใหม่ ซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนาน
    - หลังจาก Recovery เสร็จ เครื่องจะ Restart แล้วโหลดเข้า Windows พร้อมทั้งให้เราตั้งค่า Time Zone, User Name, Computer Name ใหม่ก็เสร็จสมบูรณ์
    
   วิธีการทำแผ่น Recovery Disc
   Recovery Disc
    
    - เปิดเครื่องและBoot เข้า Windows ตามปกติ
    - Click ปุ่ม Start เลือก All Programs คลิ๊ก ที่ Menu System Recovery แล้วเลือกที่คำสั่ง PC Recovery Disc Creator กด Next และ กด Next อีกครั้ง เครื่องจะแสดงหน้าจอให้เลือกชนิดของแผ่นที่จะทำ Recovery Disc
    - แนะนำให้เลือกหัวข้อแผ่น DVD + หรือ – R ใช้ประมาณ 2-3 แผ่น (แล้วแต่รุ่น) เลือกเสร็จแล้วกด Next อีกครั้ง Tray CD จะเลื่อนออก
    - เลือกแผ่น “คุณภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้” มาใช้ตามจำนวนที่แจ้ง ใส่แผ่นลงใน Tray CD เมื่อดัน Tray CD กลับเข้าไปแล้วกด Next เครื่องจะทำการสร้างแผ่น Recovery Disc เมื่อเสร็จแผ่น 1 แล้วให้ใส่แผ่นต่อไป เครื่องจะดำเนินการให้อัตโนมัติจนเสร็จ

    *** ข้อควรระวัง *** แผ่น Recovery Disc สามารถสร้างได้แค่ครั้งเดียวทาง User ต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี

    

   ข้อมูลจากบริษัท HP เมื่อวันที่ 13/10/2551