ประมวลภาพกิจกรรมงานครบรอบ 61ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (2)

 

กิจกรรมครบรอบ 61 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 6-9 กรกฏาคม 2599